PREAMBUL | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PREAMBUL

Părțile contractante,

(i) recunoscând că exploatarea reactoarelor nucleare produce combustibil uzat și deșeuri radioactive și că alte aplicații ale tehnicilor nucleare generează, de asemenea, deșeuri radioactive;

(ii) recunoscând că aceleași obiective de siguranță se aplică în egală măsură atât pentru gospodărirea combustibilului uzat, cât și pentru gospodărirea deșeurilor radioactive;

(iii) reafirmând importanța pentru comunitatea internațională de a asigura planificarea și implementarea de măsuri adecvate în scopul asigurării siguranței gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

(iv) recunoscând importanța informării opiniei publice despre aspectele referitoare la siguranța gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

(v) dorind să promoveze la nivel mondial conceptul de cultură de securitate nucleară;

(vi) reafirmând că statului îi revine sarcina să asigure siguranța gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive:

(vii) recunoscând că statului îi revine sarcina să definească politica în domeniul ciclurilor combustibilului nuclear; unele state considerând combustibilul uzat drept o resursă de valoare, care poate fi retratat, iar altele alegând să îl stocheze definitiv;

(viii) recunoscând că atât combustibilul uzat, cât și deșeurile radioactive nevizate de prezenta convenție, care fac obiectul programelor militare sau de apărare, ar trebui gospodărite în conformitate cu obiectivele enunțate în această convenție;

(ix) afirmând importanța cooperării internaționale în ceea ce privește întărirea siguranței gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive prin intermediul mecanismelor bilaterale și multilaterale și al prezentei convenții comune asupra siguranței gospodăririi combustibilului uzat și asupra siguranței deșeurilor radioactive;

(x) ținând seama de necesitățile țărilor în curs de dezvoltare, în particular, de țările slab dezvoltate, de statele cu economie în tranziție, dar și de necesitatea de a facilita funcționarea mecanismelor existente pentru a contribui la exercitarea drepturilor lor și la respectarea obligațiilor lor, astfel cum sunt enunțate de prezenta convenție;

(xi) convinse de faptul că deșeurile radioactive ar trebui; în măsura în care există compatibilitate cu siguranța gospodăririi acestor materii, să fie stocate definitiv în statul în care au fost produse, recunoscând, în același timp, că, în anumite circumstanțe, o gospodărire sigură și eficace a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive ar putea fi favorizată și prin acorduri între părțile contractante pentru utilizarea instalațiilor situate pe teritoriul acestora în favoarea altor părți, în particular, atunci când deșeurile rezultă din proiecte comune;

(xii) recunoscând că fiecare stat are dreptul să interzică importul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive de proveniență străină;

(xiii) având în vedere prevederile Convenției asupra securității nucleare (1994), ale Convenției cu privire la notificarea rapidă în caz de accident nuclear (1986), ale Convenției cu privire la asistență în caz de accident nuclear sau de urgență radiologică (1986), ale Convenției asupra protecției fizice a materialelor nucleare (1980), ale Convenției asupra prevenirii poluării mărilor prin imersia deșeurilor și a altor materii, astfel cum a fost amendată (1994), precum și alte instrumente internaționale pertinente;

(xiv) ținând seama de principiile enunțate în Normele fundamentale internaționale de protecție împotriva radiațiilor ionizante și de siguranța surselor de radiații (1996), stabilite sub auspiciile mai multor organizații, în documentele AIEA (Fundamentele siguranței), intitulate "Principiile gestiunii deșeurilor radioactive" (1995), precum și de normele internaționale existente care reglementează siguranța transporturilor de materiale radioactive;

(xv) reamintind cap. 22 al "Agendei 21", adoptat la Conferința Națiunilor Unite asupra mediului și dezvoltării de la Rio de Janeiro în 1992, care reafirmă importanța primordială a unei gospodăriri sigure și ecologic raționale a deșeurilor radioactive;

(xvi) recunoscând că este de dorit să se întărească sistemul de control internațional, aplicându-se în mod specific materialelor radioactive vizate la art. I.3 din Convenția de la Bale asupra controlului transporturilor transfrontiere ale deșeurilor periculoase și eliminarea lor (1989),

au convenit cele ce urmează:

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...