Participarea | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Întâlnirile părților contractante -
ARTICOLUL 33
Participarea

1. Fiecare parte contractantă participă la întâlnirile părților contractante și este reprezentată de un delegat și, în măsura în care consideră că este necesar, de supleanți, de experți și de consilieri.

2. Prin consens, părțile contractante pot invita să asiste, în calitate de observator, la orice întâlnire sau la anumite ședințe ale unei întâlniri, orice organizație interguvernamentală care este competentă în domeniile guvernate de prezenta convenție. Observatorii sunt obligați să accepte anticipat, în scris, dispozițiile art. 36.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
Amendamente la convenție
Denunțarea
Depozitarul
;
se încarcă...