Organul de reglementare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale de siguranță -
ARTICOLUL 20
Organul de reglementare

1. Fiecare parte contractantă creează sau desemnează un organ de reglementare însărcinat să implementeze cadrul legislativ și de reglementare la care se face referire la art. 19 și căruia i se atribuie autoritate, competențe și resurse financiare și umane adecvate pentru îndeplinirea responsabilităților ce îi revin.

2. Fiecare parte contractantă ia, conform cadrului său legislativ și de reglementare, măsurile corespunzătoare pentru asigurarea unei independențe efective a funcțiilor de reglementare față de alte funcții, în cadrul organelor care sunt implicate atât în gospodărirea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, cât și în reglementarea domeniului.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
;
se încarcă...