Organizarea pentru cazuri de urgență | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale de siguranță -
ARTICOLUL 25
Organizarea pentru cazuri de urgență

1. Fiecare parte contractantă se asigură că, în timpul exploatării unei instalații de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, există planuri de urgentă la nivelul amplasamentului sau, dacă este cazul, planuri de urgență în afara amplasamentului. Aceste planuri de urgență trebuie testate periodic.

2. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru elaborarea și testarea planurilor de urgență pentru teritoriul său, în măsura în care este posibil ca această parte contractantă să fie afectată în eventualitatea unei situații de urgență radiologică la o instalație de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, plasată în vecinătatea teritoriului său.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
;
se încarcă...