Operarea instalațiilor | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat -
ARTICOLUL 9
Operarea instalațiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 8 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că această instalaţie, astfel construită, este conformă cerinţelor de proiectare şi de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţa de exploatare şi din evaluările specificate la art. 8, să fie definite şi revizuite, dacă este necesar;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie asigurate conform procedurilor stabilite;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa instalaţiilor de gospodărire a combustibilului uzat de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestora;
(v) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare, de către titularul autorizaţiei;
(vi) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de exploatare, iar rezultatului analizei să i se dea curs, după caz;
(vii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie elaborate şi aduse la zi, după necesităţi, folosindu-se informaţiile obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective
Definiții
Domeniul de aplicare
Condiții generale de siguranță
Instalațiile existente
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
;
se încarcă...