Operarea instalațiilor | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive -
ARTICOLUL 16
Operarea instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 15 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că instalaţia, astfel construită, este conformă cerinţelor proiectului şi cerinţelor de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţă, din exploatare şi din evaluările specificate la art. 15, să fie definite şi revizuite, după caz;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie asigurate conform procedurilor stabilite. În cazul unei instalaţii nucleare de depozitare definitivă, rezultatele astfel obţinute sunt utilizate pentru verificarea şi examinarea validităţii ipotezelor făcute şi pentru aducerea la zi a evaluărilor specificate la art. 15 pentru perioada ce urmează închiderii;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestuia:
(v) procedurile de caracterizare şi de separare a deşeurilor radioactive să fie aplicate;
(vi) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare de către titularul autorizaţiei;
(vii) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de operare, care să fie urmare a unor rezultate obţinute pe baza faptelor petrecute;
(viii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive, alta decât o instalaţie de depozitare definitivă, să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare;
(ix) planurile pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
;
se încarcă...