Intrarea în vigoare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Clauze finale și alte dispoziții -
ARTICOLUL 40
Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție intră în vigoare la 90 de zile de la data depunerii pe lângă depozitar a 25 de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare, care includ instrumentele a 15 state, fiecare având o centrală nuclearo-electrică în funcțiune.

2. Pentru fiecare stat sau organizație regională cu caracter de integrare sau de altă natură, care ratifică, acceptă, aprobă, aderă sau confirmă prezenta convenție după data depunerii ultimului instrument necesar pentru ca cerințele enunțate la alin. 1 să fie îndeplinite, prezenta convenție intră în vigoare la 90 de zile de la data depunerii pe lângă depozitar a instrumentului corespunzător de către un astfel de stat sau organizație.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
Amendamente la convenție
Denunțarea
Depozitarul
Texte autentice
;
se încarcă...