Întâlnirile pregătitoare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Întâlnirile părților contractante -
ARTICOLUL 29
Întâlnirile pregătitoare

1. O întâlnire pregătitoare a părților contractante se va ține în cel mult 6 luni după intrarea în vigoare a prezente convenții.

2. În timpul întâlnirii părțile contractante:

(i) fixează data primei întâlniri de examinare la care se face referire la art. 30. Această întâlnire are loc cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii;
(ii) elaborează şi adoptă, prin consens, regulile de procedură şi regulile financiare;
(iii) fixează, în mod special şi în conformitate cu regulile de procedură:
a) principiile directoare privind forma şi structura rapoartelor naţionale ce trebuie prezentate prin aplicarea art. 32;
b) data pentru înaintarea unor astfel de rapoarte;
c) procedura de examinare a unor astfel de rapoarte.

3. Orice stat sau orice organizație regională cu caracter integrator sau de orice altă natură, care ratifică, acceptă aprobă, aderă sau confirmă prezenta convenție și pentru care convenția nu este încă în vigoare, poate asista la întâlnirea pregătitoare, ca și cum ar fi parte la prezenta convenție.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
;
se încarcă...