Întâlniri de examinare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Întâlnirile părților contractante -
ARTICOLUL 30
Întâlniri de examinare

1. Părțile contractante țin întâlniri pentru examinarea rapoartelor prezentate prin aplicarea art. 32.

2. La fiecare întâlnire de examinare părțile contractante:

(i) fixează data întâlnirii de examinare următoare intervalul dintre întâlnirile de examinare neputând să depăşească 3 ani;
(ii) pot reexamina înţelegerile încheiate în conformitate cu dispoziţiile alin. 2 al art. 29 şi pot adopta prin consens, revizuirile, cu excepţia dispoziţiilor contrare regulilor de procedură. Ele pot, de asemenea, amenda, prin consens, regulile de procedură şi regulile financiare.

3. La fiecare întâlnire de examinare fiecare parte contractantă trebuie să aibă posibilitatea rezonabilă de a discuta rapoartele prezentate de celelalte părți contractante și de a cere precizări asupra unor astfel de rapoarte.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
;
se încarcă...