Evaluarea siguranței instalațiilor | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive -
ARTICOLUL 15
Evaluarea siguranței instalațiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se procedeze la o evaluare sistematică a siguranţei şi la o evaluare a mediului, potrivit riscului pe care îl prezintă instalaţia şi care să acopere durata sa de viaţă utilă;
(ii) în plus, înainte de construirea unei instalaţii de depozitare definitivă să se efectueze o evaluare sistematică a siguranţei şi o evaluare a mediului pentru perioada ce urmează închiderii, iar rezultatele să fie evaluate potrivit criteriilor stabilite de organul de reglementare;
(iii) înaintea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie pregătite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării siguranţei şi ale evaluării mediului, dacă se consideră necesar, pentru completarea evaluării la care se face referire la pct. (i).

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Instalațiile existente
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
;
se încarcă...