Domeniul de aplicare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obiective, definiții și domeniu de aplicare -
ARTICOLUL 3
Domeniul de aplicare

1. Prezenta convenție se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat, în cazul în care acesta rezultă din exploatarea reactoarelor nucleare civile. Combustibilul uzat deținut în instalațiile de reprocesare, care fac obiectul unei activități de reprocesare, nu face parte din domeniul de aplicare a prezentei convenții, cu excepția cazului în care partea contractantă declară că reprocesarea face parte din gospodărirea combustibilului uzat.

2. Prezenta convenție se aplică, de asemenea, gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, în cazul în care acestea rezultă din aplicații civile. Totuși această convenție nu se aplică deșeurilor care conțin doar materiale radioactive naturale și nu provin din ciclul combustibilului nuclear, cu excepția cazului în care acestea nu constituie o sursă închisă, retrasă din funcționare, sau sunt declarate de către partea contractantă drept deșeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenții.

3. Prezenta convenție nu se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive care fac parte din programele militare sau de apărare, cu excepția cazului în care ele au fost declarate de către partea contractantă drept combustibil uzat sau deșeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenții. Totuși prezenta convenție se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, care provin din programe militare sau de apărare, în condițiile în care aceste materiale sunt transferate definitiv către programe exclusiv civile și administrate în cadrul acestor programe civile.

4. Prezenta convenție se aplică și evacuărilor de efluenți, conform dispozițiilor art. 4, 7, 11, 14, 24 și 26.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective
Definiții
Domeniul de aplicare
Condiții generale de siguranță
Instalațiile existente
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
;
se încarcă...