Dispoziții diverse | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Dispoziții diverse

ARTICOLUL 27 Transporturi transfrontieră

1. Fiecare parte contractantă implicată într-un transport transfrontieră ia măsurile corespunzătoare pentru ca un astfel de transport să se efectueze într-o manieră conformă cu dispozițiile prezentei convenții și cu instrumentele internaționale pertinente în vigoare.

Astfel:

(i) o parte contractantă care este un stat de origine ia măsurile corespunzătoare pentru ca acel transport transfrontieră să fie autorizat şi să aibă loc numai după notificarea prealabilă şi cu consimţământul statului de destinaţie;
(ii) transportul transfrontieră prin statele de tranzit este supus obligaţiilor internaţionale pertinente pentru modul particular de transport utilizat;
(iii) o parte contractantă care este un stat de destinaţie consimte la un transport transfrontieră numai dacă dispune de capacitatea administrativă şi tehnică necesară, precum şi de un organ de reglementare pentru a gospodări combustibilul uzat sau deşeurile radioactive într-o manieră conformă cu prezenta convenţie;
(iv) o parte contractantă care este un stat de origine autorizează un transport transfrontieră numai dacă se poate asigura, în conformitate cu consimţământul statului de destinaţie, că, înaintea efectuării transportului transfrontieră, sunt îndeplinite cerinţele enunţate la pct. (iii);
(v) o parte contractantă care este un stat de origine ia măsurile necesare pentru a autoriza reintrarea pe teritoriul său, dacă un transport transfrontieră nu este sau nu poate fi efectuat în conformitate cu prevederile prezentului articol, ca excepţia cazului în care nu poate fi făcută o altă înţelegere sigură.

2. O parte contractantă nu autorizează expedierea combustibilului său uzat ori a deșeurilor sale radioactive spre o destinație situată la sud de paralela de 60° latitudine sudică, pentru stocare sau pentru depozitare definitivă.

3. Nici o dispoziție a prezentei convenții nu prejudiciază sau nu afectează:

(i) exercitarea de către navele şi aeronavele tuturor statelor a drepturilor şi libertăţilor de navigaţie maritimă, fluvială şi aeriană, astfel cum sunt ele prevăzute în dreptul internaţional;
(ii) drepturile unei părţi contractante, către care deşeurile radioactive sunt exportate pentru a fi tratate, de a returna sau de a lua măsuri în vederea returnării deşeurilor radioactive şi a altor produse, după tratare, către statut de origine;
(iii) drepturile unei părţi contractante de a exporta combustibilul său uzat în scopul reprocesării;
(iv) drepturile unei părţi contractante, către care este exportat combustibilul uzat pentru a fi reprocesat, de a returna deşeurile radioactive şi alte produse rezultând din reprocesare către statul de origine sau de a lua măsuri în vederea returnării.

ARTICOLUL 28 Dezafectarea surselor închise

1. Fiecare parte contractantă ia, în conformitate cu legislația sa, măsurile necesare pentru ca deținerea, recondiționarea sau depozitarea definitivă a surselor închise dezafectate să se facă într-o manieră sigură.

2. O parte contractantă autorizează revenirea pe teritoriul său a surselor închise și dezafectate, dacă legislația sa prevede ca asemenea surse să fie returnate către un fabricant abilitat să primească și să dețină surse închise dezafectate.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective, definiții și domeniu de aplicare
Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Dispoziții generale de siguranță
Dispoziții diverse
Întâlnirile părților contractante
Clauze finale și alte dispoziții
;
se încarcă...