Dezafectarea | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale de siguranță -
ARTICOLUL 26
Dezafectarea

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura dezafectarea unei instalații nucleare. Aceste măsuri trebuie să asigure că:

(i) personalul calificat şi resursele financiare sunt disponibile;
(ii) dispoziţiile, art. 24 privind radioprotecţia pe durata operării, evacuările de efluenţi şi de emisii neprogramate şi necontrolate sunt puse în aplicare;
(iii) dispoziţiile art. 25 privind pregătirea pentru cazurile de urgenţă sunt puse în aplicare;
(iv) documentaţiile conţinând informaţii importante pentru dezafectare sunt păstrate.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
;
se încarcă...