Depozitarul | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Clauze finale și alte dispoziții -
ARTICOLUL 43
Depozitarul

1. Directorul general al Agenției este depozitarul prezentei convenții.

2. Depozitarul informează părțile contractante:

(i) despre semnarea prezentei convenţii şi despre depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare, de aderare sau de confirmare, în conformitate cu art. 39;
(ii) despre data la care convenţia intră în vigoare, conform art. 40;
(iii) despre notificările de denunţare a convenţiei, făcute conform art. 42, şi despre data acestor notificări;
(iv) despre propunerile părţilor contractante de amendare a prezentei convenţii, despre amendamentele adoptate de conferinţa diplomatică sau despre întâlnirea părţilor contractante şi despre data intrării în vigoare a sus-numitelor amendamente, conform art. 41.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
Amendamente la convenție
Denunțarea
Depozitarul
Texte autentice
;
se încarcă...