Confidențialitatea | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Întâlnirile părților contractante -
ARTICOLUL 36
Confidențialitatea

1. Dispozițiile prezentei convenții nu afectează drepturile și obligațiile părților contractante, în conformitate cu legislația lor, de a împiedica divulgarea informațiilor. În sensul prezentului articol, informații înglobează, inter alia, informațiile privind siguranța națională sau protecția fizică a materialelor nucleare, informațiile protejate prin drepturile de proprietate intelectuală sau prin secretul industrial sau comercial și datele cu caracter personal.

2. Atunci când, în cadrul prezentei convenții, o parte contractantă furnizează informații, precizând că ele sunt protejate în conformitate cu alin. 1, astfel de informații pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate și numai dacă este respectat caracterul lor confidențial.

3. În privința informațiilor legate de combustibilul uzat sau de deșeurile radioactive care intră în domeniul de aplicare a prezentei convenții, în conformitate cu alin. 3 al art. 3, dispozițiile prezentei convenții nu pot aduce atingere puterii suverane a părții contractante responsabile să decidă:

(i) dacă astfel de informaţii sunt secrete sau sunt supuse în vreun fel controlului pentru a împiedica difuzarea;
(ii) dacă este cazul să fie furnizate informaţiile vizate la pct. (i) de mai sus în cadrul convenţiei;
(iii) care sunt condiţiile de confidenţialitate pentru astfel de informaţii, dacă ele sunt comunicate în cadrul prezentei convenţii.

4. Conținutul dezbaterilor pentru examinarea rapoartelor naționale, în timpul fiecărei întâlniri de examinare ținute conform art. 30, este confidențial.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
Amendamente la convenție
Denunțarea
Depozitarul
Texte autentice
;
se încarcă...