Condiții generale de siguranță | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat -
ARTICOLUL 4
Condiții generale de siguranță

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, în toate stadiile gospodăririi combustibilului uzat, persoanele, societatea și mediul sunt protejate adecvat împotriva riscului radiologic.

Astfel, fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a asigura ca criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale generate la gospodărirea combustibilului uzat să fie tratate adecvat;
(ii) a asigura ca producerea deşeurilor radioactive asociate gospodăririi combustibilului uzat să fie menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil, ţinând seama de politica adoptată în ceea ce priveşte ciclul de combustibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa dintre diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat;
(iv) a asigura o protecţie efectivă persoanelor, societăţii şi mediului, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi combustibilului uzat;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte, rezonabil previzibile, asupra generaţiilor viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea de constrângeri excesive asupra generaţiilor viitoare.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective
Definiții
Domeniul de aplicare
Condiții generale de siguranță
Instalațiile existente
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
;
se încarcă...