Cadrul legislativ și de reglementare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale de siguranță -
ARTICOLUL 19
Cadrul legislativ și de reglementare

1. Fiecare parte contractantă stabilește și menține în vigoare cadrul legislativ și de reglementare pentru a asigura siguranța combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

2. Acest cadru legislativ și de reglementare prevede:

(i) stabilirea de cerinţe şi reglementări naţionale pertinente în materie de siguranţă radiologică;
(ii) un sistem de eliberare a autorizaţiilor pentru activităţile de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;
(iii) un sistem de interzicere a operării fără autorizaţie a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive;
(iv) un sistem corespunzător de control instituţional, de inspecţii, de informare şi de raportare:
(v) măsuri destinate respectării reglementărilor şi condiţiilor de autorizare;
(vi) o repartiţie clară a responsabilităţilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive.

3. În cazul în care se consideră că un material radioactiv trebuie supus reglementărilor aplicabile deșeurilor radioactive, părțile contractante trebuie să țină seama de prevederile prezentei convenții.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Operarea instalațiilor
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
;
se încarcă...