Amendamente la convenție | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Clauze finale și alte dispoziții -
ARTICOLUL 41
Amendamente la convenție

1. Orice parte contractantă poate propune un amendament la prezenta convenție. Amendamentele propuse sunt examinate în cadrul unei întâlniri de examinare sau al unei întâlniri extraordinare.

2. Textul oricărui amendament propus și motivele introducerii sale sunt înaintate depozitarului care comunică propunerea părților contractante cu cel puțin 90 de zile înaintea întâlnirii la care amendamentul este supus spre examinare. Toate observațiile primite privind o astfel de propunere sunt comunicate părților contractante de către depozitar.

3. Părțile contractante decid, după examinarea amendamentului propus, dacă să îl adopte prin consens sau, în absența consensului, să îl supună unei conferințe diplomatice. Orice decizie de înaintare a unui amendament propus unei conferințe diplomatice se va lua cu majoritatea de două treimi din numărul părților contractante prezente și votante la reuniune, cu condiția ca cel puțin jumătate din părțile contractante să fie prezentă în momentul votării.

4. Conferința diplomatică însărcinată să examineze și să adopte amendamente fa prezenta convenție este convocată de către depozitar și se va ține într-un interval de un an după ce decizia corespunzătoare a fost luată conform alin. 3 al prezentului articol. Conferința diplomatică depune toate eforturile posibile pentru ca amendamentele să fie adoptate prin consens. Dacă acest lucru nu este posibil. amendamentele sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din totalul părților contractante.

5. Amendamentele la prezenta convenție, adoptate conform alin. 3 și 4 de mai sus, sunt supuse ratificării, acceptării, aprobării sau confirmării de către părțile contractante și intră în vigoare pentru acele părți contractante care le-au ratificat, acceptat, aprobat sau confirmat, la 90 de zile de la data primirii de către depozitar a instrumentelor relevante de la cel puțin două treimi din totalul părților contractante. Pentru o parte contractantă care ratifică, acceptă, aprobă sau confirmă ulterior sus-numitele amendamente, acestea vor intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii de către această parte contractantă a instrumentului relevant.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
Amendamente la convenție
Denunțarea
Depozitarul
Texte autentice
;
se încarcă...