Curtea Constituțională

Decizia nr. 317/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București în Dosarul nr. 1.344/87/2009 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ fiscal și care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 6.926D/2009.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. 7.305D/2009, nr. 7.309D/2009, nr. 7.652D/2009, nr. 7.672D/2009-nr. 7.674D/2009, nr. 7.709D/2009, nr. 7.760D/2009, nr. 7.761D/2009, nr. 7.794D/2009, nr. 7.851D/2009-nr. 7.855D/2009, nr. 7.857D/2009- nr. 7.862D/2009, nr. 7.869D/2009-nr. 7.873D/2009, nr. 7.920D/2009, nr. 7.921D/2009 și nr. 7.970D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a acelorași dispoziții de lege ca în dosarul precedent, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București în Dosarul nr. 1.176/104/2009 al Tribunalului Olt - Secția civilă, în dosarele nr. 1.160/118/2009, nr. 8.249/118/2008, nr. 8.247/118/2008, nr. 11.130/118/2008 și nr. 1.507/118/2009 ale Tribunalului Constanța - Secția civilă, în dosarele nr. 46.191/3/2007, nr. 24.116/3/2008, nr. 41.648/3/2007, nr. 4.583/87/2008 și nr. 36.018/3/2008 ale Curții de Apel București - Secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarele nr. 241/40/2009 și nr. 161/40/2009 ale Tribunalului Botoșani - Secția civilă și în dosarele nr. 8.967/3/2008, nr. 13.048/3/2009, nr. 41.204/3/2008, nr. 11.131/3/2009, nr. 41.370/3/2007, nr. 19.209/3/2008, nr. 44.533/3/2008, nr. 32.424/3/2007, nr. 675/3/2008, nr. 13.157/3/2009, nr. 1.389/3/2009, nr. 47.082/3/2008, nr. 11.581/3/2009, nr. 11.575/3/2009, nr. 11.577/3/2009 și 11.571/3/2009 ale Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că excepțiile de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 6.926D/2009, nr. 7.305D/2009, nr. 7.309D/2009, nr. 7.652D/2009, nr. 7.672D/2009-nr. 7.674D/2009, nr. 7.709D/2009, nr. 7.760D/2009, nr. 7.761D/2009, nr. 7.794D/2009, nr. 7.851D/2009-nr. 7.855D/2009, nr. 7.857D/2009-nr. 7.862D/2009, nr. 7.869D/2009-nr. 7.873D/2009, nr. 7.920D/2009, nr. 7.921D/2009 și nr. 7.970D/2009 au obiect identic, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 7.305D/2009, nr. 7.309D/2009, nr. 7.652D/2009, nr. 7.672D/2009-nr. 7.674D/2009, nr. 7.709D/2009, nr. 7.760D/2009, nr. 7.761D/2009, nr. 7.794D/2009, nr. 7.851D/2009-nr. 7.855D/2009, nr. 7.857D/2009-nr. 7.862D/2009, nr. 7.869D/2009-nr. 7.873D/2009, nr. 7.920D/2009, nr. 7.921D/2009 și nr. 7.970D/2009 la Dosarul nr. 6.926D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale, pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin Încheierea din 12 august 2009, pronunțată în Dosarul nr. 1.344/87/2009, Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă.

Prin încheierea din 25 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 1.176/104/2009, Tribunalul Olt - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă.

Prin încheierile din 12 august 2009, 4 și 23 septembrie 2009 și 7 octombrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 1.160/118/2009, nr. 8.249/118/2008, nr. 8.247/118/2008, nr. 11.130/118/2008 și nr. 1.507/118/2009, Tribunalul Constanța - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă.

Prin încheierile din 1, 2, 6, 13 și 14 octombrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 46.191/3/2007, nr. 24.116/3/2008, nr. 41.648/3/2007, nr. 4.583/87/2008 și nr. 36.018/3/2008, Curtea de Apel București - Secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă.

Prin încheierile din 1 și 30 septembrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 241/40/2009 și nr. 161/40/2009, Tribunalul Botoșani - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă.

Prin încheierile din 27 mai 2009, 3, 17, 19, 24, 25 și 26 iunie 2009, 5 și 8 octombrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 8.967/3/2008, nr. 13.048/3/2009, nr. 41.204/3/2008, nr. 11.131/3/2009, nr. 41.370/3/2007, nr. 19.209/3/2008, nr. 44.533/3/2008, nr. 32.424/3/2007, nr. 675/3/2008, nr. 13.157/3/2009, nr. 1.389/3/2009, nr. 47.082/3/2008, nr. 11.581/3/2009, nr. 11.575/3/2009, nr. 11.577/3/2009 și 11.571/3/2009, Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă.

În toate aceste dosare, excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București cu prilejul soluționării unor acțiuni civile având ca obiect drepturi bănești.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată că aplicarea textelor de lege criticate și acordarea unor termene de judecă la intervale de timp foarte scurte fac ca de la data primirii citației și până la data termenului de judecată să nu existe un interval suficient de timp pentru ca angajatorul să își poată exercita în mod efectiv dreptul de apărare și să se achite de sarcina probei ce îi revine potrivit dispozițiilor speciale în materia dreptului muncii. Mai mult, prin aplicarea acestor texte de lege, instanța are prerogativa, acordată de art. 288 din Codul muncii și art. 77 din Legea nr. 168/1999, de a decădea angajatorul din dreptul de a depune probe și de a formula apărări. Așa fiind, consideră că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează că se pot aplica tale quale, printr-un formalism excesiv, fără a se avea în vedere situațiile particulare care pot apărea pe parcursul judecății litigiilor de muncă, aducându-se astfel atingere substanței dreptului protejat și lipsindu-l de efectivitate prin nerespectarea drepturilor la apărare și la un proces echitabil recunoscute și protejate de ~Convenția~ Europeană a Drepturilor Omului. În legătură cu aceste din urmă aspecte, arată că principiul efectivității juridice presupune ca legiuitorul să asigure adoptarea unor dispoziții legale eficiente care să fie coerente (Cauza Unedic contra Franței - 2008), să evite paralelismul legislativ (Cauza Katz contra României - 2009), să aibă vocația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și să aibă o aplicabilitate practică uniformă, pentru a se evita o jurisprudență neuniformă (Cauza Santo Pinto contra Portugaliei - 2008). În continuare, arată că celeritatea soluționării cauzelor nu trebuie să sacrifice reguli de procedură instituite de lege pentru asigurarea unui proces echitabil și pentru garantarea dreptului la apărare, în condițiile în care administrarea de probe este componenta esențială a dreptului la apărare. În ceea ce privește art. 164 din Codul de procedură civilă, arată că acesta este neconstituțional, deoarece lasă la aprecierea instanței posibilitatea conexării cauzelor în situațiile în care sunt îndeplinite condițiile în care este cert că aplicarea acestei măsuri va duce la o mai bună realizare a actului de înfăptuire a justiției, o economisire de timp și cheltuieli, precum și o judecată unitară, care toate duc, într-un final, la respectarea drepturilor esențiale ale părților.

Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ fiscal, Tribunalul Olt - Secția civilă, Tribunalul Constanța - Secția civilă, Curtea de Apel București - Secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, Tribunalul Botoșani - Secția civilă și Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale consideră că textele de lege criticate nu sunt contrare dispozițiilor constituționale invocate de autorul excepției.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, dispoziții potrivit cărora:

- Art. 286:

"

(1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgență.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată.";

- Art. 287: "Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.";

- Art. 288: "Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgență, instanța fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia."

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie și prevederile art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, dispoziții potrivit cărora:

- Art. 74:

"

(1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de drepturi se judecă în regim de urgență.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Părțile sunt legal citate, dacă citația le-a fost înmânată cel puțin cu o zi înaintea judecării.";

- Art. 75: "În cazul în care sunt contestate măsuri unilaterale dispuse de unitate, aceasta are obligația ca, până la prima zi de înfățișare, să depună dovezile în baza cărora a luat măsura respectivă.";

- Art. 77:

"

(1) În cazul în care judecata continuă, administrarea probelor se va face cu respectarea regimului de urgență al judecării conflictelor de drepturi.

(2) Instanța poate să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie nejustificat administrarea acesteia."

De asemenea, obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 164 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora:

"

Părțile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se află înaintea aceleiași instanțe sau instanțe deosebite, de același grad, în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între dânsele o strânsă legătură.

Întrunirea poate fi făcută de judecător chiar dacă părțile nu au cerut-o.

Dosarul va fi trimis instanței mai întâi învestită, afară numai dacă amândouă părțile cer trimiterea lui la una din celelalte instanțe.

Când una din pricini este de competența unei instanțe, și părțile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instanță."

Autorul excepției consideră că textele de lege criticate sunt contrare următoarelor dispoziții din Constituție: art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, art. 24 referitor la dreptul la apărare și art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. De asemenea, consideră că este încălcat și art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai constituit obiect al excepției de neconstituționalitate, în raport cu aceleași critici și aceleași texte din Constituție și din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În acest sens, poate fi amintită Decizia nr. 1.015 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009, prin care Curtea a analizat excepția de neconstituționalitate invocată de același autor ca în prezenta cauză, cu privire la același obiect, decizie prin care au fost respinse ca neîntemeiate criticile de neconstituționalitate pentru considerentele acolo reținute.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și considerentele deciziei menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București în Dosarul nr. 1.344/87/2009 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ fiscal, în Dosarul nr. 1.176/104/2009 al Tribunalului Olt - Secția civilă, în dosarele nr. 1.160/118/2009, nr. 8.249/118/2008, nr. 8.247/118/2008, nr. 11.130/118/2008 și nr. 1.507/118/2009 ale Tribunalului Constanța - Secția civilă, în dosarele nr. 46.191/3/2007, nr. 24.116/3/2008, nr. 41.648/3/2007, nr. 4.583/87/2008 și nr. 36.018/3/2008 ale Curții de Apel București - Secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarele nr. 241/40/2009 și nr. 161/40/2009 ale Tribunalului Botoșani - Secția civilă și în dosarele nr. 8.967/3/2008, nr. 13.048/3/2009, nr. 41.204/3/2008, nr. 11.131/3/2009, nr. 41.370/3/2007, nr. 19.209/3/2008, nr. 44.533/3/2008, nr. 32.424/3/2007, nr. 675/3/2008, nr. 13.157/3/2009, nr. 1.389/3/2009, nr. 47.082/3/2008, nr. 11.581/3/2009, nr. 11.575/3/2009, nr. 11.577/3/2009 și 11.571/3/2009 ale Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 23 martie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

;
se încarcă...