Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la București la 11 noiembrie 2009 și la Paris la 22 decembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Secretar de stat

11 noiembrie 2009

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București

Tel: +40 21 311.23.76

Fax: +40 21 312.67.92

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Dl Raphael Alomar, guvernator

Fax: +33(0)1 47 55 37 52

Ref.: Acordul-cadru de împrumut F/P 1450 (2002) - Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare - amendament la anexa 1

Data:

Stimate domnule Alomar,

Ca urmare a scrisorii noastre datate 17 octombrie 2008, prin care vă solicităm o extindere cu 2 ani a Acordului-cadru de împrumut (ACÎ) menționat mai sus, dorim să vă informăm că Banca Europeană de Investiții (BEI), care cofinanțează acest proiect, ne-a acordat deja aceeași extindere.

Pentru a se asigura toate fondurile necesare Proiectului, vă solicităm să fiți de acord cu o extindere similară de 2 ani a ACÎ al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Celelalte elemente din anexa 1 împreună cu alte detalii tehnice și financiare vor fi furnizate și agreate cu BDCE după finalizarea tuturor proceselor de licitație.

Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înțelegerea și sprijinul dumneavoastră, așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

Al dumneavoastră,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

Cc: Dna Sylvie Anagnostopoulos, director de țară, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Dl Bogdan Alexandru Drăgoi,

Secretar de stat

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București

ROMÂNIA

Paris, 22 decembrie 2009

Subiect: F/P 1450 - Proiectul privind reabilitarea

infrastructurii școlare

Stimate domnule Drăgoi,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din 11 noiembrie 2009, doresc să vă informez că banca este de acord cu extinderea datei estimate de finalizare a Proiectului până la 31 decembrie 2011, în loc de decembrie 2009.

După cum s-a subliniat în comunicările noastre anterioare și în special în scrisoarea noastră din 4 decembrie 2008, problema calendarului de implementare este strâns legată de aspecte importante ce privesc sfera de cuprindere, costurile, planul de finanțare, administrarea și supravegherea Proiectului, față de care atât BDCE, cât și Banca Europeană de Investiții și-au manifestat în mod repetat îngrijorarea.

Având în vedere cele de mai sus, extinderea curentă a calendarului lucrărilor este acordată de BDCE luând în considerare:

(i) furnizarea prin UMPRȘ în email-ul său din 3 iunie 2009 a informațiilor aferente cererii noastre din 4 decembrie 2008, și anume lista finală a școlilor incluzând componentele V-B și V-C, strategia de întreținere și planul de management tehnic;

(ii) angajamentul, declarat în scrisoarea dumneavoastră din 11 noiembrie 2009, de a efectua amendamentul la anexa 1 la ACÎ la momentul finalizării procesului de licitație;

(iii) concluziile recentei misiuni de monitorizare tehnică (scrisoarea noastră din 17 decembrie 2009), care au arătat că fondurile necesare pentru finalizarea Proiectului, actualmente estimate la 145 milioane euro, vor fi disponibile de la bugetul României, recomandând acordarea de către BDCE a extinderii solicitate a graficului lucrărilor.

În consecință, BDCE este decisă să obțină, la finalizarea procesului de licitație, confirmarea oficială a disponibilității resurselor financiare suplimentare pentru componentele V-B și V-C, actualizarea costului total al Proiectului (în special în ceea ce privește componenta III-M) și să modifice corespunzător anexa 1 la ACÎ.

A dumneavoastră,
Melanie Wieschollek,
director de departament,
Departamentul suport operațiuni

;
se încarcă...