Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor din 29.04.2010

Modificări (5), Referințe (1)

În vigoare de la 30 aprilie 2010

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. - Definiții

În sensul prezentelor norme sanitar veterinare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus bubalus, și bizoni - bison bison, suine, ovine și caprine;

2. Baza națională de date informatice - sistemul național integrat de informații și aplicații, ale cărui gestiune și administrare sunt încredințate, conform legii, unui operator;

3. crotalie auriculară simplă - mijloc de identificare a animalelor, confecționat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;

4. crotalie auriculară electronică - mijloc de identificare a animalelor, confecționat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului și care are încorporat prin procesul de fabricație un transponder;

5. carte/card de exploatație - documentul de identificare a exploatației;

6. deținător de animale - persoana ce are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, sau are în posesie temporară animale în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredințat îngrijirea lor; această categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum și administratorii exploatațiilor comerciale, de tip târguri sau expoziții de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor și abatoare;

7. exploatație - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale;

8. identificarea animalelor - aplicarea mijloacelor oficiale de identificare care ajută la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor, precum și stabilirea speciei, rasei, sexului și vârstei respectivului animal;

9. mamă - o femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul animal a fost sau nu produsul unui ovul ori embrion inseminat, dar care exclude o femelă de la care a fost luat ovulul sau embrionul;

10. mișcarea animalelor - creșterea sau descreșterea numărului de animale aflate într-o exploatație, din oricare motiv, inclusiv nașterea sau moartea unui animal;

11. operator SNIIA - persoana juridică căreia i s-au încredințat, în condițiile legii, activitățile legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea și întreținerea sistemului privind identificarea și înregistrarea animalelor;

12. pașaport - documentul oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovină, inclusiv bubaline și bizoni, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;

13. proprietar de animale - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în proprietate animale;

14. proprietar de exploatație - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în proprietate o exploatație;

15. Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE - colecția de date în format electronic care cuprinde informațiile de identificare a fiecărei exploatații din România;

16. Registrul exploatației - colecția de date în format de hârtie și/sau electronic care cuprinde informații despre animalele identificate din exploatația respectivă și despre mișcarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; la exploatațiile nonprofesionale, registrul exploatației este reprezentat de colecția exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploatației la consemnarea mișcării animalelor, inclusiv la identificarea inițială, prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător și păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatației;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...