Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 19/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2008

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 30 aprilie 2010.

În vigoare de la 30 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 431 din 23 februarie 2010, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 în 14 octombrie 2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor,
Corneliu Ceică

București, 19 martie 2010.

Nr. 19.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

LISTA
bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne

I. Boli comune mai multor specii de animale I. Multiple species diseases
1. Antrax 1. Anthrax
2. Boala Aujeszky 2. Aujeszky' s disease
3. Boala limbii albastre/Bluetongue 3. Bluetongue
4. Brucelozele animalelor - Brucella abortus/Brucella 4. Animal brucellosis - Brucella abortus/Brucella
melitensis/Brucella suis melitensis/Brucella suis
5. Febra hemoragică de Crimeea Congo/Boala de Crimeea Congo 5. Crimean Congo haemorrhagic fever
6. Echinococoza/Hidatidoza 6. Echinococcosis/Hydatidosis
7. Boala hemoragică epizootică 7. Epizootic haemorrhagic disease
8. Encefalomielita ecvină de Est 8. Eastern equine encephalomyelitis
9. Febra aftoasă 9. Foot and mouth disease
10. Pericardita exsudativă infecțioasă 10. Heartwater
11. Encefalita japoneză 11. Japanese encephalitis
12. Leptospirozele 12. Leptospirosis
13. Boala produsă de Cochlioymia hominivorax 13. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)
14. Boala produsă de Chrisomia bezziana 14. Old world screewworm (Chrysomya bezziana)
15. Paratuberculoza 15. Paratuberculosis
16. Febra Q 16. Q fever
17. Rabia 17. Rabies
18. Febra Văii Rift 18. Rift Valley fever
19. Pesta bovină 19. Rinderpest
20. Tripanosomiază/Trypanosoma Evansi 20. Surra (Trypanosoma evansi)
21. Trichineloza 21. Trichinelosys
22. Tularemia 22. Tularemia
23. Stomatita veziculoasă 23. Vesicular stomatitis
24. Febra Nilului de Vest 24. West Nile fever
II. Boli specifice bovinelor II. Bovine diseases
1. Anaplasmoza 1. Bovine anaplasmosis
2. Babesioza 2. Bovine babesiosis
3. Campilobacterioza genitală 3. Bovine genital campylobacteriosis
4. Encefalopatia spongiformă 4. Bovine spongiform encephalopathy
5. Tuberculoza bovină 5. Bovine tuberculosis
6. Diareea virală 6. Bovine viral diarrhea
7. Pleuropeneumonia contagioasă 7. Contagious bovine pleuropneumonia
8. Leucoza enzootică 8. Enzootic bovine leucosis
9. Septicemia hemoragică 9. Haemorrhagic septicemia
10. Rinotraheita/Vulvovaginita pustuloasă infecțioasă 10 Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular
11. Dermatoza nodulară virotică vulvovaginitis
12. Teilerioza 11. Lumpky skin disease
13. Trichomonoza 12. Theileriosis
14. Tripanosomiaza 13. Trichomonosis
14. Trypanosomosis
III. Boli specifice ovinelor și caprinelor III. Sheep and goat diseases
1. Artrita/Encefalita caprinelor 1. Caprine arthritis/encephalitis
2. Agalaxia contagioasă 2. Contagious agalactia
3. Pleuropeneumonia contagioasă a caprinelor 3. Contagious caprine pleuropneumonia
4. Avortul enzootic al ovinelor/Chlamidioza ovină 4. Enzootic abortion of ewes (Ovine chlamydiosis)
5. Maedi Visna 5. Maedi-Visna
6. Boala de Nairobi a ovinelor 6. Nairobi sheep disease
7. Epididimita berbecilor 7. Ovine epididymitis (Brucella ovis)
8. Pesta micilor rumegătoare 8. Peste de petits ruminants
9. Salmonelozele 9. Salmonellosis (S. abortus ovis)
10. Scrapie 10. Scrapie
11. Variola ovină și caprină 11. Sheep pox and goat pox
IV. Boli specifice ecvinelor IV. Equine diseases
1. Pesta africană a calului 1. African horse sickness
2. Metrita contagioasă 2. Contagious equine metritis
3. Durina 3. Dourine
4. Encefalomielita ecvină de vest 4. Western Equine encephalomyelitis
5. Anemia infecțioasă 5. Equine infectious anaemia
6. Influența 6. Equine influenza
7. Piroplasmoza 7. Equine piroplasmosis
8. Rinopneumonia 8. Equine rhinopneumonitis
9. Arterita virală 9. Equine viral arteritis
10. Morva 10. Glanders
11. Encefalita ecvină venezueleană 11. Venezuelean equine encephalomyelitis
V. Boli specifice suinelor V. Swine diseases
1. Pesta porcină africană 1. African swine fever
2. Pesta porcină clasică 2. Classical swine fever
3. Encefalita cu virusul Nipah 3. Nipah virus encephalitis
4. Cisticercoza 4. Porcine cysticercosis
5. Sindromul reproductiv și respirator 5. Porcine reproductive and respiratory syndrome
6. Boala veziculoasă 6. Swine vesicular disease
7. Gastroenterita transmisibilă 7. Transmissible gastroenteritis
VI. Boli specifice păsărilor VI. Avian diseases
1. Chlamidioza 1. Avian chlamydiosis
2. Bronșita infecțioasă 2. Avian infectious bronchitis
3. Laringotraheita infecțioasă 3. Avian infectious laryngotracheitis
4. Micoplasmoza produsă de M. gallisepticum 4. Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum)
5. Micoplasmoza produsă de M. synoviae 5. Avian mycoplasmosis (M. synoviae)
6. Hepatita virală a rațelor 6. Duck virus hepatitis
7. Holera 7. Fowl cholera
8. Tifoza 8. Fowl typhoid
9. Gripa aviară de înaltă și joasă patogenitate 9. Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian influenza
10. Bursita infecțioasă 10. Infectious bursal disease
11. Boala Marek 11. Marek's disease
12. Boala de Newcastle 12. Newcastle disease
13. Puloroza 13. Pullorum disease
14. Rinotraheita curcilor 14. Turkey rhinotracheitis
VII. Boli specifice leporidelor VII. Lagomorph diseases
1. Mixomatoza 1. Myxomatosis
2. Boala hemoragică a iepurilor 2. Rabbit haemorrhagic disease
VIII. Boli specifice albinelor VIII. Bees diseases
1. Acarioza 1. Acarapisosis of honey bees
2. Loca americană 2. American foulbrood of honey bees
3. Loca europeană 3. European foulbrood of honey bees
4. Atacul gândacului mic de stup 4. Small hive beetle infestation
5. Tropilelapsoza 5. Tropilaelaps infestation of honey bees
6. Varooza 6. Varroosis of honey bees
IX. Bolile specifice peștilor IX. Fish diseases
1. Necroza hematopoietică epizootică 1. Epizootic haematopoietic necrosis
2. Necroza hematopoietică infecțioasă (NHI) 2. Infectious haematopoietic necrosis
3. Viremia de primăvară a crapului 3. Spring viraemia of carp
4. Septicemia hemoragică virală la salmonide 4. Viral haemorrhagic septicaemia
5. Anemia infecțioasă a somonului 5. Infectious salmon anaemia
6. Sindromul epizootic ulcerativ 6. Epizootic ulcerative syndrome
7. Girodactiloza - infestația cu Gyrodactylus salaris 7. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)
8. Boala iridovirală a plăticii roșii de mare 8. Red sea bream iridoviral disease
9. Virusul herpetic al crapului koi 9. Infection with Herpes virus of the koi carp
X. Bolile specifice crustaceelor X. Crustacean diseases
1. Sindromul Taura 1. Taura syndrome
2. Boala petelor albe 2. White spot disease
3. Boala capului galben 3. Yellow head disease
4. Necroza epizootică hematopoietică 4. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis
5. Infecția cu Aphanomyces astaci 5. Crayfish plaque (Aphanomyces astaci)
6. Mionecroza infecțioasă 6. Infectious myonecrosis
7. Boala cozii albe 7. White tail disease
XI. Bolile specifice moluștelor XI. Mollusc diseases
1. Bonamioza - infecția cu Bonamia ostreae 1. Infection with Bonamia ostreae
2. Bonamioza - infecția cu Bonamia exitiosa 2. Infection with Bonamia exitiosa
3. Marteilioza - infecția cu Marteilia refringens 3. Infection with Marteilia refringens
4. Perkinsoza - infecția cu Perkinsus marinus 4. Infection with Perkinsus marinus
5. Perkinsoza - infecția cu Perkinsus olseni 5. Infection with Perkinsus olseni
6. Infecția cu Xenohaliotis californiensis 6. Infection with Xenohaliotis californiensis
7. Infecția cu Herpes virus 7. Infection with Herpes virus
8. Infecția cu Microcytos mackini 8. Infection with Microcytos mackini
XII. Bolile specifice amfibienilor XII. Amphibians diseases
1. Infecția cu Batrachochytrium dendrobatidis 1. Infection with Batrachochytrium dendrobatidis
2. Infecția cu Ranavirus 2. Infection with Ranavirus
XIII. Alte boli XIII. Other diseases
1. Variola cămilelor 1. Camel pox
2. Leishmanioza 2. Leishmaniosis

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...