Ministerul Mediului și Pădurilor

Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 27 aprilie 2010.

În vigoare de la 27 aprilie 2010 până la 08 ianuarie 2019, fiind abrogat prin Lege 292/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 135/84/76/1.284

Ministerul Mediului și Pădurilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Administrației și Internelor

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului,

ministrul mediului și pădurilor, ministrul administrației și internelor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul dezvoltării regionale și turismului emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului asigură instruirea personalului din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, din cadrul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", precum și a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, în scopul aplicării prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și pădurilor, Ministrul administrației și internelor,
Laszlo Borbely Vasile Blaga
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Adrian Rădulescu, Elena Gabriela Udrea
secretar de stat

ANEXĂ

METODOLOGIE
de aplicare a evaluării impactului asupra mediului
pentru proiecte publice și private

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...