Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - AIPPIMM

Decizia nr. 68/2010 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările ulterioare, și al art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 658/2009,

președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, prevăzută în anexa*) ce face parte integrantă din prezenta decizie.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării.

Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Cristian Haiduc

București, 8 martie 2010.

Nr. 68.

ANEXĂ

PROCEDURA
de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a
activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...