Art 61 Condițiile de fond pentru modificarea și completarea actelor normative | Lege 24/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative - Condițiile de fond pentru modificarea și completarea actelor normative -
Art. 61.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Modificarea sau completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se afectează concepția generală ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu privește întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză; în caz contrar actul se înlocuiește cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogat. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil și de terminologie, precum și succesiunea normală a articolelor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/2000:
Art 51 Sistematizarea conținutului actului normativ
Art 52 Dispozițiile generale
Art 53 Dispozițiile de fond
Art 54 Dispozițiile tranzitorii
Art 55 Dispozițiile finale
Art 56 Numerotarea și denumirea capitolelor și ale celorlalte grupări de articole
Art 57 Anexele
Art 58 Evenimentele legislative
Art 59 Modificarea
Art 60 Completarea
Art 61 Condițiile de fond pentru modificarea și completarea actelor normative
Art 62 Efectele dispozițiilor de modificare și de completare
Art 63 Norma derogatorie
Art 64 Abrogarea
Art 65 Condițiile de formă și de fond ale abrogării
Art 66 Suspendarea actului normativ
Art 67 Evenimentele legislative implicite
Art 68 Actele normative cu aplicare limitată
Art 69 Interpretarea legală
Art 70 Republicarea
Art 71 Rectificări
Reviste:
Asistent maternal profesional. Concediu de odihnă
Președintele a trimis spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Principalele modificări ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 operate prin Legea nr. 212/2018/The main amendments to the Law no. 554/2004 on administrative proceedings operated by Law no. 212/2018
;
se încarcă...