Art 56 Numerotarea și denumirea capitolelor și ale celorlalte grupări de articole | Lege 24/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sistematizarea conținutului actului normativ - Numerotarea și denumirea capitolelor și ale celorlalte grupări de articole -
Art. 56.
- Jurisprudență

(1) Capitolele, titlurile, părțile și cărțile se numerotează cu cifre romane, în succesiunea pe care o au în structura din care fac parte. Secțiunile și paragrafele se numerotează cu cifre arabe. Jurisprudență

(2) Titlurile, capitolele și secțiunile se denumesc prin exprimarea sintetică a reglementărilor pe care le cuprind. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/2000:
Art 46 Atestarea autenticității actului normativ
Art 47 Articolul , elementul structural de bază al părții dispozitive
Art 48 Alineatul
Art 49 Enumerările în text
Art 50 Trimiterea la alte acte normative
Art 51 Sistematizarea conținutului actului normativ
Art 52 Dispozițiile generale
Art 53 Dispozițiile de fond
Art 54 Dispozițiile tranzitorii
Art 55 Dispozițiile finale
Art 56 Numerotarea și denumirea capitolelor și ale celorlalte grupări de articole
Art 57 Anexele
Art 58 Evenimentele legislative
Art 59 Modificarea
Art 60 Completarea
Art 61 Condițiile de fond pentru modificarea și completarea actelor normative
Art 62 Efectele dispozițiilor de modificare și de completare
Art 63 Norma derogatorie
Art 64 Abrogarea
Art 65 Condițiile de formă și de fond ale abrogării
Art 66 Suspendarea actului normativ
;
se încarcă...