Art 4 Ierarhia actelor normative | Lege 24/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Ierarhia actelor normative -
Art. 4.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(1) Actele normative se elaborează în funcție de ierarhia lor, de categoria acestora și de autoritatea publică competentă să le adopte. Jurisprudență

(2) Categoriile de acte normative și normele de competență privind adoptarea acestora sunt stabilite prin Constituția României, republicată, și prin celelalte legi.

(3) Actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă. Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Principiul ierarhiei actelor normative, atât de important în acest domeniu, este consacrat sintetic și sugestiv în conținutul art. 4 din Legea nr. 24/2000, republicată. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    De asemenea, Legea nr. 24/2000, republicată (M.Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010) prevede în mod corect, principiul ierarhiei actelor normative (art. 4), necesitatea asanării legislației (art. 17), necesitatea sistematizării și concentrării legislației în coduri (art. 18), inclusiv încorporarea actelor normative în codexuri pe materii (art. 19). [ Mai mult... ] 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    „Se constată, în litigiu, că nu se impune sesizarea Curții de Justiție aUniunii Europene cu întrebarea preliminară formulată de recurenta SC O.F. SA, fiind evident că răspunsul la întrebarea preliminară, oricare ar fi acesta, nu ar putea avea nicio influență asupra soluționării pricinii, cu atât mai mult cu cât dispoziții de natura și sensul celor prevăzute de art. 17 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale aUniunii Europene, referitoare la dreptul de proprietate, se regăsesc și în legislația națională, anume în cuprinsul art. 44 și 136 din Constituția României, revizuită în anul 2003, precum și aart. 480 și 481 C. civ. din 1864, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data emiterii actului administrativ atacat de recurentă459. Pe de altă parte, trebuie menționat că instanței naționale îi revine competența de ase pronunța asupra excepției de nelegalitate invocată de recurentă, urmare verificării concordanței actului administrativ supus analizei cu actele normative cu forță juridică superioară în temeiul și în executarea cărora afost emis, ținând seama de principiul ierarhiei și forței juridice aactelor normative, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituția României, precum și de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cauzele de nelegalitate fiind analizate prin raportare la dispozițiile legale în vigoare la momentul emiterii actului”. 
    459 Constituie oare acestea din urmă o transpunere a dispozițiilor Cartei?
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 24/2000:
Art 1 Activitatea de legiferare
Art 2 Tehnica legislativă
Art 3 Respectarea normelor de tehnică legislativă
Art 4 Ierarhia actelor normative
Art 5 Inițierea actelor normative
Art 6 Conținutul și fundamentarea soluțiilor legislative
Art 7 Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări
Art 8 Forma de redactare a actelor normative
Art 9 Avizarea proiectelor
Art 10 Avizul Consiliului Legislativ
Art 11 Publicarea actelor normative
Art 12 Intrarea în vigoare a actelor normative
Art 13 Integrarea proiectului în ansamblul legislației
Art 14 Unicitatea reglementării în materie
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Anulare parțială a H.G. nr. 1/2006. Scutirea de la plata accizelor. Condiții necesare pentru a beneficia de scutirea de acciză pentru producția de alcool denaturat și oțet. Antrepozitul fiscal. Combaterea evaziunii fiscale. Principiul ierarhiei și forței juridice a actelor normative. Modificare legislativă care impune în sarcina producătorilor o modificare structurală a locului utilajelor de producție și a modalității în care se realizează anumite produse
Completul competent să judece recursul în interesul legii. Respingere. Incidența Deciziei nr. 19 din 17 octombrie 2011 a înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în Dosarul nr. 18/2011 în cauzele care au ca obiect contestații împotriva deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin care se soluționează cererile de recalculare a drepturilor de pensie
Decizia nr. 61 din 7 februarie 2017
Reglementări recente privind contravențiile
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru anularea parțială a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010. Pensii stabilite potrivit legislației privind pensiile de stat militare, ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor. Recalcularea pensiilor . Discriminarea dreptului la pensie în raport de depunerea sau nedepunerea cererii și a documentelor prevăzute în hotărârea atacată
Probleme de ordin practic privind regimul actelor de studii reglementate de Legea educației naționale
Noile orientări legislative privind recunoașterea în domeniul concurenței potrivit Legii nr. 21/1996 republicată (r3)
Contestația la tergiversarea procesului - remediu efectiv pentru respectarea dreptului la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil? (II)
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...