Art 34 Semnarea instrumentelor de prezentare și motivare | Lege 24/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Motivarea proiectelor de acte normative - Semnarea instrumentelor de prezentare și motivare -
Art. 34.
- Jurisprudență

(1) Expunerile de motive la proiectele de legi pentru care inițiativa legislativă se exercită de Guvern, precum și expunerile de motive la proiectele de legi de aprobare a unor ordonanțe sau ordonanțe de urgență se semnează de primul-ministru după adoptarea formei finale a proiectului în ședință a Guvernului. Reviste (3)

(2) Expunerile de motive la propunerile legislative întocmite de deputați sau de senatori se semnează de inițiatorii respectivi.

(3) În cazul în care inițiativa legislativă este exercitată de cetățeni, expunerea de motive trebuie însoțită de punctul de vedere al Curții Constituționale, întocmit potrivit prevederilor art. 146 lit. j) din Constituția României, republicată.

(4) Notele de fundamentare la proiectele de ordonanțe și de hotărâri ale Guvernului se semnează de ministrul sau de miniștrii inițiatori, precum și de cei care le-au avizat. Reviste (3)

(5) Expunerile de motive la legi și notele de fundamentare la ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, elaborate de inițiator, se publică împreună cu actul normativ în cauză în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau se prezintă pe internet de către autoritatea emitentă. Dacă în cursul dezbaterilor parlamentare proiectul de lege sau propunerea legislativă a suferit modificări de fond, expunerea de motive va fi refăcută, după promulgarea legii, de către inițiator, la sesizarea secretarului general al Camerei Deputaților.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/2000:
Art 24 Sfera de cuprindere a soluțiilor preconizate
Art 25 Determinarea conceptelor și noțiunilor
Art 26 Soluții pentru situații tranzitorii
Art 27 Teze prealabile
Art 28 Aprobarea tezelor prealabile
Art 29 Adoptarea codurilor și a legilor complexe
Art 30 Instrumentele de prezentare și motivare
Art 31 Cuprinsul motivării
Art 32 Redactarea motivării
Art 33 Studiul de impact
Art 34 Semnarea instrumentelor de prezentare și motivare
Art 35 Sistematizarea ideilor în text
Art 36 Stilul actelor normative
Art 37 Unitatea terminologică
Art 38 Exprimarea conținutului normativ
Art 39 Referirea la alt act normativ
Art 40 Părțile constitutive ale actului normativ
Art 41 Titlul actului normativ
Art 42 Formula introductivă
Art 43 Preambulul
Art 44 Partea dispozitivă
Reviste:
Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispozițiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului
Repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea unui interes
Decizia nr. 18 din 5 martie 2018
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
;
se încarcă...