Art 1 Activitatea de legiferare | Lege 24/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Activitatea de legiferare -
Art. 1.
- Reviste (2)

(1) Reglementarea relațiilor sociale prin lege și prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, cu dispozițiile prezentei legi, cât și cu principiile ordinii de drept. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Activitatea de legiferare reprezintă principala modalitate de implementare a politicilor publice, asigurând instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a soluțiilor de dezvoltare economică și socială, precum și pentru exercitarea autorității publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/2000:
Art 1 Activitatea de legiferare
Art 2 Tehnica legislativă
Art 3 Respectarea normelor de tehnică legislativă
Art 4 Ierarhia actelor normative
Art 5 Inițierea actelor normative
Art 6 Conținutul și fundamentarea soluțiilor legislative
Art 7 Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări
Art 8 Forma de redactare a actelor normative
Art 9 Avizarea proiectelor
Art 10 Avizul Consiliului Legislativ
Art 11 Publicarea actelor normative
Reviste:
Instituția Avocatul Poporului – între dreptul de petiționare și recursul jurisdicțional
Completul competent să judece recursul în interesul legii. Respingere. Incidența Deciziei nr. 19 din 17 octombrie 2011 a înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în Dosarul nr. 18/2011 în cauzele care au ca obiect contestații împotriva deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin care se soluționează cererile de recalculare a drepturilor de pensie
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Discuții privind conceptul de operă și condițiile de fond pentru protecția ei juridică
Entitate juridică sindicală. Calitatea procesuală activă. Competența teritorială. Aplicarea normei de drept. Sesizarea sau respingerea cererii de sesizare a Curții Constituționale
Contestația la tergiversarea procesului - remediu efectiv pentru respectarea dreptului la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil? (II)
;
se încarcă...