Alineatul | Lege 24/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Structura actului normativ - Părțile constitutive ale actului normativ -
Alineatul

Art. 48. - Reviste (3)

(1) În cazul în care din dispoziția normativă primară a unui articol decurg, în mod organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte, asigurându-se articolului o succesiune logică a ideilor și o coerență a reglementării. Reviste (4)

(2) Alineatul, ca subdiviziune a articolului, este constituit, de regulă, dintr-o singură propoziție sau frază, prin care se reglementează o ipoteză juridică specifică ansamblului articolului; dacă dispoziția nu poate fi exprimată într-o singură propoziție sau frază, se pot adăuga noi propoziții sau fraze, separate prin punct și virgulă. Alineatul se evidențiază printr-o ușoară retragere de la alinierea textului pe verticală. Reviste (2)

(3) Dacă în cuprinsul unui articol se utilizează un termen sau o expresie care are în contextul actului normativ un alt înțeles decât cel obișnuit, înțelesul specific al acesteia trebuie definit în cadrul unui alineat subsecvent. În cazul în care frecvența unor astfel de termeni și expresii este mare, actul normativ trebuie să cuprindă în structura sa un grupaj de definiții sau o anexă cu un index de termeni. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În actele normative cu o anumită întindere, dacă un articol are două sau mai multe alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în paranteză. Pentru claritatea, concizia și caracterul unitar al textului unui articol se recomandă ca acesta să nu fie format dintr-un număr prea mare de alineate. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/2000:
Studiul de impact
Semnarea instrumentelor de prezentare și motivare
Părțile constitutive ale actului normativ
Titlul actului normativ
Formula introductivă
Preambulul
Partea dispozitivă
Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare
Atestarea autenticității actului normativ
Articolul , elementul structural de bază al părții dispozitive
Alineatul
Enumerările în text
Trimiterea la alte acte normative
Sistematizarea conținutului actului normativ
Dispozițiile generale
Dispozițiile de fond
Dispozițiile tranzitorii
Dispozițiile finale
Numerotarea și denumirea capitolelor și ale celorlalte grupări de articole
Anexele
Reviste:
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2016. Dispozițiile art. 457 C. proc. civ.
ÎCCJ: Despre administratorul unei SA al cărui mandat a expirat
7. Confirmarea administratorului judiciar provizoriu ca administrator definitiv. Condiții de cvorum. Interpretarea art. 57 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Necesitatea întocmirii încheierii de intabulare a dreptului de proprietate al adjudecatarului unui bun imobil/Sur la necessite de dresser la decision de l'enregistrement du droit de propriete du proprietaire d'un bien immobilier/The necessity in drawing up the act that registrates the bidders right of ownership of an immovable property
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Considerații asupra drepturilor rezultate din creația intelectuală în reglementarea Noului Cod civil
Decizia nr. 861 din 18 decembrie 2018
Furt calificat. Împăcarea. Constatarea în mod nemijlocit a acordul de voință al inculpatului și al persoanei vătămate de a se împăca
;
se încarcă...