Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la Washington la 9 noiembrie 2009 și la București la 17 noiembrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Banca Mondială 1818 H Street N.W 202-473 8438
Banca Internațională pentru Washington, D.C 20433
Reconstrucție și Dezvoltare SUA
Asociația de Dezvoltare Internațională

9 noiembrie 2009

Excelenței sale Gheorghe Pogea,

ministrul finanțelor publice

București, România

România: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a
(Împrumut nr. 4.760 RO)
Al doilea amendament la Acordul de împrumut

Stimate domnule ministru,

Ne referim la Acordul de împrumut pentru proiectul mai sus menționat dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) din data de 28 ianuarie 2005 (Acordul) și la scrisoarea domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, din data de 25 august 2009, prin care se solicită anumite amendamente la Acordul mai sus menționat.

Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră și prin prezenta ne exprimăm acordul privind amendarea Acordului de împrumut, așa cum urmează (modificările sunt prezentate cu caractere cursive):

1. În articolul II, secțiunea 2.03 se modifică după cum urmează:

"

Secțiunea 2.03. Noua dată-limită de tragere va fi 31 decembrie 2010 sau oricare altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatul despre această dată ulterioară."

2. Tabelul prevăzut la paragraful 1 al anexei nr. 1 se modifică după cum urmează:

"Categoria Sumă alocată din împrumut (exprimată în euro) Procentul din cheltuieli care va fi finanțat
(1) Echipamente de comunicații 2.850.059 100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco-uzină) și 80% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate pe plan local
(2) Bunuri (altele decât echipamentele de comunicații) 30.341.139 100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco-uzină) și 80% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate pe plan local
(3) Servicii de consultanță (inclusiv audit) 999.742 75% din cheltuieli efectuate de către consultanți locali și 85% din cheltuieli efectuate de consultanți străini
(4) Pregătire 80.218 100% din cheltuieli externe și 75% din cheltuieli locale
(5) Subîmprumuturi în cadrul părții C a Proiectului 0
(6) Lucrări 338.865 80%
(7) Costuri operaționale 414.764 45%
(8) Nealocate 0
(9) Bunuri, echipamente de comunicații, servicii de consultanță (inclusiv audit), pregătire, lucrări și costuri operaționale 30.075.213 74%
TOTAL: 65.100.000"

3. În anexa nr. 2, partea E.2 se modifică după cum urmează:

"

2. Sprijin destinat MS pentru Strategia de comunicare în domeniul sănătății, inclusiv o campanie de informare a publicului, și asigurarea de servicii de consultanță pentru a sprijini MS în procesul de elaborare a legislației relevante pentru implementarea măsurilor de reformă în sectorul sanitar."

4. În anexa 4, secțiunea III.B se completează cu un nou paragraf, paragraful 5, care va avea următorul cuprins:

"

5. Selectarea pe baza unui buget fix. Serviciile pentru sarcinile despre care Banca apreciază că îndeplinesc cerințele prevăzute în paragraful 3.5 din Liniile directoare pentru servicii de consultanță pot fi achiziționate, cu acordul prealabil al Băncii, în conformitate cu prevederile paragrafului menționat."

Va rugăm să confirmați acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea și retransmiterea către noi a exemplarului anexat al acestei scrisori. Prezentul amendament va intra în vigoare la data contrasemnării de către dumneavoastră a acestei scrisori.

Cu stimă,
Theodore O. Ahlers,
director interimar
Europa Centrală și Țările Baltice
Regiunea Europa și Asia Centrală

De acord: România

Prin: Reprezentant autorizat,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Data: 17 noiembrie 2009

;
se încarcă...