Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 39/2010 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) și (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (3), art. 17 alin. (3), art. 27, art. 30 alin. (2), art. 301, art. 31 alin. (4), art. 32 alin. (2), art. 38, art. 39 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43, art. 44, art. 45, art. 51 alin. (1) și (4) și ale art. 68 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, modificată și completată prin Legea nr. 51/2010,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 23 aprilie 2010, data intrării în vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari.

(2) La aceeași dată se abrogă Instrucțiunile pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 64/2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 26 august 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea

București, 8 aprilie 2010.

Nr. M.39.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
Modificări (6)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...