Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Ordinul nr. 911/2010 privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcții

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2010 până la 15 decembrie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2865/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, precum și cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului,

ministrul dezvoltării regionale și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Lista organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcții, prevăzută în anexa*) ce face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Competențele pentru care organismele prevăzute la alin. (1) sunt notificate în domeniul produselor pentru construcții sunt prevăzute în anexele nr. 1-19 la listă, care fac parte integrantă din aceasta.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 bis, care se achiziționează de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 725/2009 privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 și nr. 695 bis din 15 octombrie 2009, își încetează valabilitatea.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea

București, 29 ianuarie 2010.

Nr. 911.

ANEXĂ

LISTA
organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcții

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...