Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Europeană de Investiții, prin scrisorile semnate la București la 22 septembrie 2009 și la Luxemburg la 6 octombrie 2009, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la București la 29 mai 2006

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

Banca Europeană de Investiții

Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg

Marele Ducat al Luxemburgului

Fax: +352 4379 67290; +352 4379 67291

Către domnul Cormac Murphy, director de departament

22 septembrie 2009

Subiect: SAMTID - B, Contractul de finanțare nr. 23.487 din data de 29 mai 2006

Stimați domni,

Vă rog să luați la cunoștință că, în conformitate cu datele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor (Agenția de implementare), pentru finalizarea SAMTID - B se vor utiliza din sumele contractului de finanțare mai sus menționat 28.009.597,72 euro.

Prin urmare, vă rugăm să fiți de acord cu anularea sumei netrase de 1.443.402,28 euro.

În speranța că solicitarea noastră se va bucura de înțelegerea și sprijinul dumneavoastră, așteptăm un răspuns prompt din partea dumneavoastră.

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Cc: Dl John McIlwaine, ofițer superior de credit

Banca Europeană de Investiții

Prin DHL

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

70060 București

România

În atenția: dlui Bogdan Drăgoi, secretar de stat

Luxemburg, 6 octombrie 2009

OpsA/SEE-2/20020292/JMI/mhr.

Ref.: SAMTID - B, Contractul de finanțare nr. 23.487 din data de 29 mai 2006 (Contractul de finanțare)

Stimate domnule Drăgoi,

Facem referire la Contractul de finanțare. Termenii scriși cu majuscule utilizați, dar nedefiniți în prezenta, vor avea aceeași semnificație ca cea care le-a fost încredințată în Contractul de finanțare.

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră la data de 22 septembrie 2009, înțelegem că nu intenționați să trageți creditul rămas în conformitate cu Contractul de finanțare. Prin urmare și după cum ați solicitat, prin această scrisoare dorim să vă informăm că, în conformitate cu art. 1.06D, suma rămasă netrasă de 1.443.402,28 euro va fi anulată.

Cu stimă,
Banca Europeană de Investiții
C. Murphy J. McIlwaine

;
se încarcă...