Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 aprilie 2010 până la 29 august 2014, fiind abrogat prin Ordin 700/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 16 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară,
Mihai Busuioc

București, 29 martie 2010.

Nr. 108.

ANEXĂ

REGULAMENT
de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate
din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei,
al fotogrammetriei și al cartografiei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...