Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 4 iunie 2009 și 10 iunie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București la 27 noiembrie 2006

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Str. Armand Călinescu nr. 2-4

București, sectorul 2

România

4 iunie 2009

Excelenței Sale

Gheorghe Pogea

Ministerul Finanțelor Publice

București, România

Stimate domnule ministru,

Referitor la România - Proiectul privind sprijinirea sectorului transporturilor (Împrumutul nr. 4.842-RO) - Graficul revizuit de rambursare

Transmitem anexat graficul de rambursare revizuit al sumelor și datelor în cadrul Acordului de împrumut pentru finanțarea Proiectului nr. 4.842 RO dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), datat 27 noiembrie 2006. Acest grafic înlocuiește sumele conținute în anexa 3 la acordul de împrumut menționat mai sus și reflectă anularea sumei de 35.000.000 USD începând cu data de 30 aprilie 2009, confirmat de dvs. prin Scrisoarea din data de 30 aprilie 2009.

În conformitate cu prevederile secțiunii 7.05 din Condițiile generale, suma anulată a fost aplicată pro-rata acelor rate aferente ratelor de capital ale aceluiași împrumut cu scadență după data anulării.

Am fi recunoscători dacă ne-ați confirma primirea graficului de rambursare revizuit.

Cu stimă,

Benoît Blarel,

director de țară

Oficiul Băncii Mondiale în România

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

4 iunie 2009

Graficul revizuit al rambursărilor - 27 mai 2009

Împrumutatul: Ministerul Finanțelor Publice

Valuta: USD

Data maturității Maturitate inițială Anulare Transferat În pregătire Maturitate revizuită
TOTAL 180.000.000 35.000.000,00 0.00 0.00 145.000.000,00
15 mai 2012 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2012 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2013 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2013 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2014 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2014 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2015 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2015 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2016 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2016 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2017 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2017 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2018 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2018 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2019 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2019 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2020 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2020 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2021 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2021 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2022 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2022 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 mai 2023 7.500.000,00 1.458.333,33 0.00 0.00 6.041.666,67
15 noiembrie 2023 7.500.000,00 1.458.333,41 0.00 0.00 6.041.666,59

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Str. Apolodor nr. 17,
Sectorul 5, București
Tel. +0213199739
Fax: + 0213122011
Nr. 505421/10.06.2009

Banca Mondială

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Biroul din România

Domnului Benoît Blarel,

Director de țară

Referitor la: Împrumut nr. 4.842 RO - "Proiectul sectorial de sprijinire a sectorului transporturi" (TSSP)

Stimate domn,

Confirmăm primirea graficului revizuit de rambursare al sumelor și termenelor, referitor la împrumutul de mai sus, așa cum a fost transmis de către Bancă cu scrisoarea dvs. din 4 iunie 2009.

Cu stimă,

Ștefan Nanu,

director general

;
se încarcă...