Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*), semnate la București la 23 noiembrie 2009 și la Paris la 9 decembrie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Ministerul Finanțelor Publice

Secretar de stat

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București

Tel. +021 319 98 54

Fax: +021 312 67 92

Nr. 509.275/23 noiembrie 2009

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Domnului Thierry Poirel

Director general, Împrumuturi

Referitor la: Împrumutul nr. F/P 1555 - Proiect "Apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României" - Amendament la Acordul-cadru de împrumut

Stimate domn,

Facem referire la Împrumutul F/P 1555 "Inundații în primăvara și vara 2005", în sumă de 51.200.000 euro. Așa cum se specifică în anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut, data de finalizare a acestui împrumut este actualmente 31 decembrie 2009.

Proiectul nu a putut fi realizat în întregime până în data de finalizare menționată mai sus, în pofida tuturor eforturilor contractorului de a mobiliza personalul și echipamente suplimentare. Acest lucru se datorează în principal naturii lucrărilor (consolidare de maluri, redirecționarea râurilor, procesul de turnare a betonului) și perioadei scurte pentru execuția lucrărilor, de aproximativ 9 luni/an, datorită condițiilor climatice.

În consecință, Ministerul Mediului solicită o prelungire de 6 luni, de la data de 31 decembrie 2009 la data de 30 iunie 2010.

În acest sens, dorim să vă solicităm să fiți de acord cu prelungirea datei de finalizare a Acordului-cadru de împrumut menționat mai sus.

Am aprecia dacă ați fi amabili să rezolvați această solicitare cât mai curând posibil și să ne comunicați acceptul dumneavoastră față de cele de mai sus.

Cu sinceritate al dumneavoastră,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Domnului Bogdan Drăgoi

Secretar de stat

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București

România

Paris, 9 decembrie 2009

Subiect: F/P 1555 (2006) - Proiect "Apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României" - Amendament la Acordul-cadru de împrumut

Stimate domnule Drăgoi,

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră primite prin fax în data de 23 noiembrie 2009, ne face plăcere să vă informăm că BDCE nu are nicio obiecție în a încuviința ca programul de lucrări estimat al proiectului (anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut datat 18 decembrie 2006-9 ianuarie 2007) să fie prelungit pentru o perioadă de 6 luni, adică de la 2006-2009 la 2006-30 iunie 2010.

Al dumneavoastră cu sinceritate,

ss. indescifrabil

Stephan Sellen,

director general adjunct, Împrumuturi

;
se încarcă...