Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*, semnate la București la 7 octombrie 2009 și la 13 octombrie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

* Traducere.

S-Park, clădirea A2, etajul 2

Str. Tipografilor nr. 11-15

Sectorul 1, 013714

București, România

7 octombrie 2009

Excelenței Sale

Gheorghe Pogea

Ministerul Finanțelor Publice

București, România

Stimate domnule ministru,

Referitor la: România - Proiectul privind restructurarea transporturilor (Împrumutul nr. 4.757-RO) - Graficul revizuit de rambursare

Transmitem anexat graficul de rambursare revizuit al sumelor și datelor în cadrul Acordului de împrumut pentru finanțarea Proiectului nr. 4.757-RO dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), datat 28 ianuarie 2005. Acest grafic înlocuiește sumele conținute în anexa 3 la Acordul de împrumut de mai sus și reflectă anularea sumei de 120.000.000 USD începând din data de 31 iulie 2009, confirmat de dumneavoastră cu Scrisoarea din data de 10 septembrie 2009.

În conformitate cu prevederile secțiunii 7.05 din Condițiile generale, suma anulată a fost aplicată pro-rata acelor rate aferente ratelor de capital ale aceluiași împrumut cu scadență după data anulării.

Am fi recunoscători dacă ne-ați confirma primirea graficului revizuit de rambursare.

Cu stimă,

Arntraud Hartmann,

director de țară

Oficiul Băncii Mondiale în România

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Atașament: Graficul revizuit de rambursare

BIRD 47570 România

PO 83620 Restructurarea transporturilor

Graficul revizuit al rambursărilor

(Reflectă anularea sumei de 120.000.000 USD începând cu data de 31 iulie 2009)

Valuta Data maturității Rata de capital revizuită Rata de capital inițială Suma anulată
USD 15 aprilie 2010 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2010 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2011 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2011 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2012 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2012 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2013 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2013 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2014 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2014 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2015 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2015 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2016 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2016 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2017 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2017 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2018 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2018 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2019 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2019 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2020 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2020 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 aprilie 2021 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD 15 octombrie 2021 4.375.000,00 9.375.000,00 5.000.000,00
USD TOTAL: 105.000.000,00 225.000.000,00 120.000.000,00

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală de trezorerie și datorie publică

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, București

Tel. +0213199739

Fax: + 0213122011

Nr. 509.446/13 octombrie 2009

Banca Mondială

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Biroul din România

Domnului Arntraud Hartmann,

Director de țară

Referitor la: Împrumut nr. 4.757-RO - Proiectul de restructurare a transporturilor (TRP)

Stimate domn,

Conform solicitării dumneavoastră, confirmăm primirea graficului revizuit de rambursare al sumelor și termenelor, referitor la împrumutul de mai sus, așa cum a fost transmis de către Bancă cu Scrisoarea din 7 octombrie 2009.

Cu stimă,

Laurențiu Andrei,

director general

;
se încarcă...