PARTEA a II a | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA a II-a

CAPITOLUL VIII Arbitrajul ad-hoc

SECȚIUNEA I Dispoziții generale

Arbitraj ad-hoc

Art. 100. -

Arbitrajul organizat prin convenția arbitrală încheiată între părți de către o terță persoană se numește arbitraj voluntar sau arbitraj ad-hoc.

Asistența acordată de Curtea de Arbitraj

Art. 101. -

(1) În cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de părți pentru soluționarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistență, la cererea lor comună sau a uneia dintre ele, urmată de acceptarea celeilalte părți, formulată în scris, și cu plata taxei arbitrale potrivit Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale.

(2) Asistența Curții de Arbitraj în arbitrajul ad-hoc constă în următoarele activități sau numai în unele dintre ele, potrivit înțelegerii cu părțile:

a) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informații sau documentații referitoare la soluțiile doctrinare și jurisprudențiale într-o anumită problemă;

b) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constând în operațiuni privind primirea, înregistrarea și evidența corespondenței, citarea părților și comunicarea actelor, emiterea diverselor înștiințări către părți și arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de ședință, îndosarierea actelor, întocmirea și păstrarea registrelor, precum și orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfășurări a arbitrajului;

c) asigurarea unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea arbitrajului;

d) urmărirea și facilitarea arbitrajului astfel încât acesta să se desfășoare în bune condiții și să se finalizeze în termenul stabilit;

e) examinarea, la cererea tribunalului arbitral și a părților, a proiectului de hotărâre arbitrală sub aspectul formei și/sau al unor probleme de drept, fără însă a se impieta asupra libertății de decizie a arbitrilor.

SECȚIUNEA a II-a Dispoziții procedurale incidente

Sediul materiei

Art. 102. -

Arbitrajul ad-hoc se desfășoară conform dispozițiilor cuprinse în Codul român de procedură civilă, cartea a IV-a "Despre arbitraj", și dispozițiilor art. 4 alin. 2 și alin. 3 din Convenția europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961.

Art. 103. -

Tribunalul arbitral ales de părți, compus dintr-un arbitru unic sau din mai mulți arbitri, se supune dispozițiilor prevăzute la art. 3, cu referire la arbitrajul ad-hoc.

CAPITOLUL IX Dispoziții tranzitorii și finale

Intrarea în vigoare

Art. 104. -

(1) Prezentele reguli intră în vigoare la data de 25 martie 2010.

Dispoziții tranzitorii

(2) Litigiile în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentelor reguli se vor soluționa în conformitate cu regulile de procedură aplicabile la data sesizării Curții.

(3) Litigiile suspendate la data intrării în vigoare a prezentelor reguli vor fi supuse, la reluarea judecății, actualelor reguli.

(4) Litigiile înregistrate la Secretariatul Curții de Arbitraj Comercial Internațional după data adoptării prezentelor reguli se supun acestor norme de procedură.

Abrogarea dispozițiilor contrare

(5) De la data intrării în vigoare orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Dreptul aplicabil

Art. 105. -

Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun în materia procedurii civile, precum și dispozițiile cuprinse în ~Convenția~ europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și, respectiv, dispozițiile Regulamentului de arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), în măsura în care respectivele dispoziții nu contravin prezentelor reguli.

Anexe

Art. 106. -

În anexele nr. 3 și 4 se reproduc modele de convenții arbitrale, respectiv "Clauza compromisorie" și "Compromisul," recomandate de Camera de Comerț și Industrie a României.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Arbitrajul instituționalizat
PARTEA a II a
;
se încarcă...