Obligația de confidențialitate | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Arbitrajul instituționalizat - Dispoziții generale -
Obligația de confidențialitate

Art. 7. -

(1) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum și personalul Camerei de Comerț și Industrie a României au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, neavând dreptul de a publica sau de a divulga datele de care iau cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, fără a avea autorizarea părților.

(2) Dosarul litigiului este confidențial. Nicio persoană, în afara celor implicate în desfășurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fără acordul scris al părților.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Organizarea arbitrajului instituționalizat
Natura juridică a litigiilor arbitrabile
Capacitatea persoanelor de a încheia convenții de arbitraj
Definirea arbitrajului instituționalizat
Asigurarea drepturilor părților
Obligația de confidențialitate
Excepții
Buna credință
Încercarea de soluționare amiabilă
Convenția arbitrală
Clauza compromisorie
Compromisul
Alte forme
Încheierea convenției arbitrale de către stat și autoritățile publice
Competența exclusivă a tribunalului arbitral
Constituirea tribunalului arbitral
;
se încarcă...