Informații comunicate reclamantului | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sesizarea Curții de Arbitraj - Art 32 -
Informații comunicate reclamantului

(1) Reclamantul va fi încunoștințat despre:

a) dreptul de a-și alege un arbitru titular și un arbitru supleant de pe Lista de arbitri și de a comunica Secretariatului Curții alegerea sa;

b) obligația completării tuturor elementelor acțiunii arbitrale;

c) obligația financiară față de Curtea de Arbitraj;

d) obligația de a depune documentele care fac dovada susținerilor din cererea de arbitrare pentru a fi comunicate celorlalte părți, în cazul în care nu au fost depuse odată cu cererea de arbitrare.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Numirea arbitrilor
Revocarea arbitrilor
Înlocuirea arbitrilor
Informații comunicate reclamantului
Informații comunicate pârâtului
Suportarea cheltuielilor de arbitrare
Micșorarea onorariilor
Plata de despăgubiri
Refuzul de acceptare a misiunii
Amânarea cauzei
Judecarea pe baza actelor de la dosar
Prezența altor persoane la dezbateri
Aprecierea probelor
Probe solicitate după prima zi de înfățișare
;
se încarcă...