Excepția de neconstituționalitate | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura arbitrală - Probațiunea Excepții -
Excepția de neconstituționalitate

Art. 70. -

(1) Excepția de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele poate fi invocată la cererea oricăreia dintre părți sau, din oficiu, de către tribunalul arbitral, în condițiile legii privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

(2) Sesizarea Curții Constituționale se dispune de tribunalul arbitral în fața căruia s-a invocat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia tribunalului arbitral asupra excepției și va fi însoțită de dovezile depuse de părți.

(3) Dacă excepția a fost invocată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând și susținerile părților, precum și dovezile necesare.

(4) Dacă excepția este inadmisibilă, fiind contrară dispozițiilor legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, tribunalul arbitral o va respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituțională.

(5) Încheierea de sesizare împreună cu anexele se transmit Curții Constituționale cu o adresă de înaintare, sub semnătura președintelui Curții de Arbitraj.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Termenul în cunoștință
Preschimbarea termenului
Neprezentarea părții
Lipsa părților
Prezența părților la dezbateri
Încheierea de ședință
Sarcina probei
Absența jurământului
Excepții care pot fi invocate până la prima zi de înfățișare
Invocarea excepțiilor de ordine publică
Excepția de neconstituționalitate
Depunerea de cereri, memorii și înscrisuri
Acoperirea neregularităților de procedură
Sentința arbitrală
Soluționarea litigiului
Închiderea dezbaterilor
Luarea hotărârii
Repunerea cauzei pe rol
Dispozitivul sentinței arbitrale
Redactarea sentinței arbitrale Elementele componente ale acesteia
Îndreptarea erorilor materiale
;
se încarcă...