Dreptul aplicabil | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA a II a - Dispoziții tranzitorii și finale -
Dreptul aplicabil

Art. 105. -

Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun în materia procedurii civile, precum și dispozițiile cuprinse în ~Convenția~ europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și, respectiv, dispozițiile Regulamentului de arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), în măsura în care respectivele dispoziții nu contravin prezentelor reguli.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Abținerea arbitrilor
Incompatibilități rezultate din calitatea de avocat
Răspunderea arbitrilor
Reguli aplicabile
Determinarea legii aplicabile
Durata termenelor
Limba în care au loc dezbaterile
Arbitraj instituționalizat
Alegerea modalității de arbitrare
Intrarea în vigoare
Dreptul aplicabil
Anexe
model
model
;
se încarcă...