Dispoziții tranzitorii și finale | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA a II a -
CAPITOLUL IX
Dispoziții tranzitorii și finale

Intrarea în vigoare

Art. 104. -

(1) Prezentele reguli intră în vigoare la data de 25 martie 2010.

Dispoziții tranzitorii

(2) Litigiile în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentelor reguli se vor soluționa în conformitate cu regulile de procedură aplicabile la data sesizării Curții.

(3) Litigiile suspendate la data intrării în vigoare a prezentelor reguli vor fi supuse, la reluarea judecății, actualelor reguli.

(4) Litigiile înregistrate la Secretariatul Curții de Arbitraj Comercial Internațional după data adoptării prezentelor reguli se supun acestor norme de procedură.

Abrogarea dispozițiilor contrare

(5) De la data intrării în vigoare orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Dreptul aplicabil

Art. 105. -

Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun în materia procedurii civile, precum și dispozițiile cuprinse în ~Convenția~ europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și, respectiv, dispozițiile Regulamentului de arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), în măsura în care respectivele dispoziții nu contravin prezentelor reguli.

Anexe

Art. 106. -

În anexele nr. 3 și 4 se reproduc modele de convenții arbitrale, respectiv "Clauza compromisorie" și "Compromisul," recomandate de Camera de Comerț și Industrie a României.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Dispoziții generale
Convenția arbitrală
Constituirea tribunalului arbitral
Procedura prearbitrală
Procedura arbitrală
Dispoziții speciale privind arbitrajul comercial internațional
Alte dispoziții
Arbitrajul ad hoc
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...