Art 89 Desființarea sentinței arbitrale | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Caracterul și executarea sentinței arbitrale - Desființarea sentinței arbitrale -
Art. 89.
-

Sentința arbitrală poate fi desființată numai prin acțiune în anulare pentru unul dintre următoarele motive:

a) litigiul nu era susceptibil de soluționare pe calea arbitrajului;

b) tribunalul arbitral a soluționat litigiul fără să existe o convenție arbitrală sau în temeiul unei convenții nule ori inoperante;

c) partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile și procedura de citare nu a fost legal îndeplinită;

d) hotărârea a fost pronunțată după expirarea termenului arbitrajului stabilit de tribunalul arbitral;

e) tribunalul arbitral s-a pronunțat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunțat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

f) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul și motivele, nu arată data și locul pronunțării, nu este semnată de arbitri;

g) dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispoziții care nu se pot duce la îndeplinire;

h) hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziții imperative ale legii.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 79 Redactarea sentinței arbitrale. Elementele componente ale acesteia
Art 80 Îndreptarea erorilor materiale
Art 81 Hotărârea arbitrală
Art 82 Lămurirea dispozitivului
Art 83 Completarea hotărârilor
Art 84 Căi de atac
Art 85 Comunicarea sentinței
Art 86 Sentința arbitrală
Art 87 Învestirea cu formulă executorie
Art 88 Titlu executoriu
Art 89 Desființarea sentinței arbitrale
Art 90 Caracterul și executarea sentinței arbitrale
Art 91 Caracterul și executarea sentinței arbitrale
Art 92 Scoaterea cauzei de pe rol
Art 93 Perimarea cererii de arbitrare
Art 94 Reguli aplicabile
Art 95 Determinarea legii aplicabile
Art 96 Durata termenelor
Art 97 Limba în care au loc dezbaterile
Art 98 Arbitraj instituționalizat
Art 99 Alegerea modalității de arbitrare
;
se încarcă...