Art 79 Redactarea sentinței arbitrale. Elementele componente ale acesteia | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Hotărârea arbitrală - Redactarea sentinței arbitrale Elementele componente ale acesteia -
Art. 79.
-

(1) Sentința arbitrală se redactează în scris și trebuie să cuprindă:

a) componența nominală a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul și data pronunțării hotărârii;

b) numele părților, domiciliul sau reședința ori, după caz, denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților legali ai părților și ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;

c) menționarea convenției arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;

d) obiectul litigiului și susținerile pe scurt ale părților;

e) motivele de fapt și de drept ale hotărârii, iar în cazul arbitrajului în echitate, rațiunea care a fundamentat soluția;

f) dispozitivul;

g) semnăturile tuturor arbitrilor, precum și semnătura asistentului arbitral, sub rezerva art. 76 și a alin. (2) și (3) din prezentul articol.

(2) Dacă unul dintre arbitri este împiedicat să semneze hotărârea, se va face mențiune despre cauza împiedicării, cu confirmarea, sub semnătură, a supraarbitrului, iar în cazul împiedicării supraarbitrului, sub semnătura președintelui Curții de Arbitraj sau, în lipsa acestuia, a prim-vicepreședintelui Curții.

(3) În cazul în care asistentul arbitral este în imposibilitate să semneze, hotărârea va fi semnată de asistentul arbitral șef sau de înlocuitorul acestuia, făcându-se mențiune despre cauza care a împiedicat asistentul arbitral să semneze hotărârea.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 69 Invocarea excepțiilor de ordine publică
Art 70 Excepția de neconstituționalitate
Art 71 Depunerea de cereri, memorii și înscrisuri
Art 72 Acoperirea neregularităților de procedură
Art 73 Sentința arbitrală
Art 74 Soluționarea litigiului
Art 75 Închiderea dezbaterilor
Art 76 Luarea hotărârii
Art 77 Repunerea cauzei pe rol
Art 78 Dispozitivul sentinței arbitrale
Art 79 Redactarea sentinței arbitrale. Elementele componente ale acesteia
Art 80 Îndreptarea erorilor materiale
Art 81 Hotărârea arbitrală
Art 82 Lămurirea dispozitivului
Art 83 Completarea hotărârilor
Art 84 Căi de atac
Art 85 Comunicarea sentinței
Art 86 Sentința arbitrală
Art 87 Învestirea cu formulă executorie
Art 88 Titlu executoriu
Art 89 Desființarea sentinței arbitrale
;
se încarcă...