Art 70 Excepția de neconstituționalitate | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Probațiunea Excepții - Excepția de neconstituționalitate -
Art. 70.
-

(1) Excepția de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele poate fi invocată la cererea oricăreia dintre părți sau, din oficiu, de către tribunalul arbitral, în condițiile legii privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

(2) Sesizarea Curții Constituționale se dispune de tribunalul arbitral în fața căruia s-a invocat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia tribunalului arbitral asupra excepției și va fi însoțită de dovezile depuse de părți.

(3) Dacă excepția a fost invocată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând și susținerile părților, precum și dovezile necesare.

(4) Dacă excepția este inadmisibilă, fiind contrară dispozițiilor legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, tribunalul arbitral o va respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituțională.

(5) Încheierea de sesizare împreună cu anexele se transmit Curții Constituționale cu o adresă de înaintare, sub semnătura președintelui Curții de Arbitraj.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 60 Termenul în cunoștință
Art 61 Preschimbarea termenului
Art 62 Neprezentarea părții
Art 63 Lipsa părților
Art 64 Prezența părților la dezbateri
Art 65 Încheierea de ședință
Art 66 Sarcina probei
Art 67 Absența jurământului
Art 68 Excepții care pot fi invocate până la prima zi de înfățișare
Art 69 Invocarea excepțiilor de ordine publică
Art 70 Excepția de neconstituționalitate
Art 71 Depunerea de cereri, memorii și înscrisuri
Art 72 Acoperirea neregularităților de procedură
Art 73 Sentința arbitrală
Art 74 Soluționarea litigiului
Art 75 Închiderea dezbaterilor
Art 76 Luarea hotărârii
Art 77 Repunerea cauzei pe rol
Art 78 Dispozitivul sentinței arbitrale
Art 79 Redactarea sentinței arbitrale. Elementele componente ale acesteia
Art 80 Îndreptarea erorilor materiale
;
se încarcă...