Art 48 Definiție. Conținut | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Actul de misiune - Definiție Conținut -
Art. 48.
-

(1) Actul de misiune este documentul cu regim special cuprins într-un formular tipizat conform anexelor nr. 1 și 1A*) sau, după caz, anexelor nr. 2 și 2A*) la prezentele reguli, în care se consemnează:

a) acceptul arbitrului/supraarbitrului și al supleantului;

b) refuzul arbitrului/supraarbitrului și al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;

c) angajamentul de prioritate față de orice altă activitate a membrilor tribunalului arbitral;

d) declarația sub semnătură privată că nu se află în niciuna dintre cauzele de incompatibilitate;

e) părțile și reprezentanții legali ai acestora;

f) obiectul litigiului;

g) numele asistentului arbitral căruia i s-a repartizat litigiul în responsabilitate;

h) semnătura arbitrului/supraarbitrului și a asistentului arbitral.

*) Anexele nr. 1, 1A, 2 și 2A se comunică persoanelor interesate.

Refuzul de acceptare a misiunii

(2) În caz de refuz al arbitrului, supraarbitrului, precum și al supleantului de a accepta misiunea, se aplică dispozițiile privitoare la înlocuirea acestora.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 38 Alegerea/desemnarea arbitrului/supraarbitrului supleant
Art 39 Achitarea taxelor și a cheltuielilor arbitrale
Art 40 Fixarea termenului de arbitrare
Art 41 Comunicarea actelor de procedură
Art 42 Alcătuirea cheltuielilor arbitrale
Art 43 Taxa arbitrală
Art 44 Modalități de constituire a tribunalului arbitral
Art 45 Învestirea cu privire la soluționarea litigiului
Art 46 Durata procedurii de constituire a tribunalului arbitral
Art 47 Obligația asistentului arbitral
Art 48 Definiție. Conținut
Art 49 Procedura prearbitrală
Art 50 Procedura arbitrală
Art 51 Termenul arbitrajului
Art 52 Suspendarea termenului
Art 53 Prelungirea termenului
Art 54 Caducitatea arbitrajului
Art 55 Locul arbitrajului
Art 56 Prima zi de înfățișare
Art 57 Obligații de ședință ale asistentului arbitral
Art 58 Etape procedurale administrate în formă scrisă
;
se încarcă...