Art 40 Fixarea termenului de arbitrare | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sesizarea Curții de Arbitraj - Fixarea termenului de arbitrare -
Art. 40.
-

(1) În termen de 5 zile de la data constituirii tribunalului arbitral, președintele Curții de Arbitraj sau, în lipsa acestuia, prim-vicepreședintele fixează termenul de arbitrare pentru când părțile vor fi citate.

(2) Termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data expedierii citațiilor către părți.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 30 Înregistrarea cererii
Art 31 Documente remise părților
Art 32 Sesizarea Curții de Arbitraj
Art 33 Alegerea arbitrului de către reclamant
Art 34 Alegerea arbitrului de către pârât
Art 35 Natura juridică a termenelor
Art 36 Desemnarea tribunalului arbitral de către Autoritatea de nominare
Art 37 Desemnarea supraarbitrului
Art 38 Alegerea/desemnarea arbitrului/supraarbitrului supleant
Art 39 Achitarea taxelor și a cheltuielilor arbitrale
Art 40 Fixarea termenului de arbitrare
Art 41 Comunicarea actelor de procedură
Art 42 Alcătuirea cheltuielilor arbitrale
Art 43 Taxa arbitrală
Art 44 Modalități de constituire a tribunalului arbitral
Art 45 Învestirea cu privire la soluționarea litigiului
Art 46 Durata procedurii de constituire a tribunalului arbitral
Art 47 Obligația asistentului arbitral
Art 48 Definiție. Conținut
Art 49 Procedura prearbitrală
Art 50 Procedura arbitrală
;
se încarcă...