Art 30 Înregistrarea cererii | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sesizarea Curții de Arbitraj - Înregistrarea cererii -
Art. 30.
-

(1) Cererea astfel întocmită este înregistrată la Secretariatul Curții de Arbitraj și va fi repartizată pentru efectuarea procedurii pregătitoare unui asistent arbitral, după criteriul alfabetic al numelui său, în ordinea înregistrării cauzelor. Modificări (1)

(2) Data introducerii cererii de arbitrare se consideră ziua înregistrării acesteia la Secretariatul Curții de Arbitraj, iar în cazul expedierii ei cu scrisoare recomandată prin poștă, data prevăzută în ștampila oficiului poștal de expediere. Plicul se atașează cererii.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 20 Caracterul individual al numirii arbitrului
Art 21 Numirea arbitrului în caz de pluralitate de părți
Art 22 Numirea, revocarea, înlocuirea arbitrilor
Art 23 Procedura revocării
Art 24 Recuzarea arbitrilor, asistenților arbitrali și experților
Art 25 Constituirea tribunalului arbitral
Art 26 Abținerea arbitrilor
Art 27 Incompatibilități rezultate din calitatea de avocat
Art 28 Răspunderea arbitrilor
Art 29 Cererea de sesizare a Curții de Arbitraj. Elemente
Art 30 Înregistrarea cererii
Art 31 Documente remise părților
Art 32 Sesizarea Curții de Arbitraj
Art 33 Alegerea arbitrului de către reclamant
Art 34 Alegerea arbitrului de către pârât
Art 35 Natura juridică a termenelor
Art 36 Desemnarea tribunalului arbitral de către Autoritatea de nominare
Art 37 Desemnarea supraarbitrului
Art 38 Alegerea/desemnarea arbitrului/supraarbitrului supleant
Art 39 Achitarea taxelor și a cheltuielilor arbitrale
Art 40 Fixarea termenului de arbitrare
;
se încarcă...